KDO SMO?

O KLUBU

Organizacija deluje že od leta 1993, od takrat pa je tudi članica zveze ŠKIS in je upravičena do 0.89%
sredstev ŠOLS (0.3% vseh sredstev ŠOS).

Informacije

Klub študentov občine Trebnje (KŠOT)
Gubčeva cesta 16
8210 Trebnje

Davčna številka: SI 57985979
Matična številka: 5810566

Tekoči račun odprt pri UniCredit Bank:
SI56 2900 0005 1008 568

UPRAVNI ODBOR

Kaja Krevs / predsednica

deskphone

041 923 644

mail

kaja.krevs@ksot.si

Tim Rezelj / podpredsednik

deskphone

041 815 638

mail

rezeljtim@gmail.com

Laura Marn / tajnica

deskphone

051 400 605

mail

laura.marn@ksot.si

Petra Kovšček / blagajničarka

deskphone

051 380 556

mail

petra.kovscek@ksot.si

Ana Hočevar

mail

ana.hocevar@ksot.si

Jerca Rakar

mail

jerca.rakar@gmail.com

Oskar Kovič

mail

oskar.kovic@gmail.com

NADZORNO-DISCIPLINSKA KOMISIJA

Žan Vovk

mail

z4n.vovk@gmail.com

Lovro Hočevar

mail

lovro.hocevar@gmail.com

Nika Povhe

mail

nika.povhe@gmail.com

SVETNIK SVETA ŠOLS IN ZVEZE ŠKIS

Oskar Kovič

mail

oskar.kovic@gmail.com

Postani član

Potrebuješ le izpolnjeno pristopno izjavo za tekoče leto in originalno potrdilo o vpisu na fakulteto ali v srednjo šolo.

Izpolni pristopno izjavo